Move har en större potential

Sony PlayStation har utvecklat spelkonsolen Move för kunna ta upp jakten med Xbox 360s samt och Wiis motsvarigheter i Kinect och WiiMote. Det ligger mer till hands att jämföra Playstation Move med Wiimote eftersom konsolen är en mer stavliknande apparat som du håller och rör med handen medan detta ger utslag på skärmen. Även om…
Read more

Playstation Move

Playstation Move är en trådlös handkontroll till spelkonsolen Playstation 3, som likt handkontrollen till Nintendo Wii känner av handens rörelser. Playstation Move lanserades i mars år 2010 och består egentligen av två delar, en del med en analog spak samt en del som känner av rörelse. För att kunna använda Playstation Move krävs att man…
Read more